สำนักปลัด

p-tim

นางสิรภัทร ศรีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

สมาชิกสำนักปลัด

pcat

นายนพดล สว่างวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

rawi

นางรวิพันธุ์ ธัญพรบุญล้อม

นักทรัพยากรบุคคล

wee

นางวีรนันท์ โพธาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

keng

นายกบิล ดำมินเศก

พนักงานจ้างทั่วไป

pjai

นางสมใจ ศรีอาวุธ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนัยนา อยู่นุ้ย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนธี แก้วกำพล

พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page