กองคลัง


นางสาวนุชจิรา อิสรางกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวขนิษฐา ลาวัล 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวรัตนา แก้วสว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนัยนา อยู่นุ้ย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจรรยารักษ์ ไวยุวัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิริวัน จำนงภักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวันดี จำนงค์ภักดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page