กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


สิบเอกมนูญ ประทุมวงค์

ปลัด อบต. รักษาการผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายทิฏฐวัฒน์ คำเมือง

นักวิชาการศึกษา

นางผกามาศ จรัญรัตนศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัชดา ภู่คำมี

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page