22/4/63 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 
ออกตรวจเยี่ยมสอบข้อเท็จจริงกรณี
ผู้ป่วยที่ยากไร้ขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะ)เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
ณ สถานพยาบาลรัฐ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page