ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นำชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประชุมพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  เพื่อการขับเคลือนการบริหารงานในตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมแนะนำ นาวสาวขนิษฐา ลาวัล ข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

    

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page