13/3/63 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในตำบลไผ่ขวาง จำนวน 3,122 ชิ้น

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page