27/12/62 กองสวัสดิการสังคม อบต.ไผ่ขวาง ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

👉👉นำโดยท่านนายก อบต.ไผ่ขวาง ปลัดฯ พร้อมด้วย ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ประธานชมรมผู้สูงอายุมอบเงิน และของอุปโภค บริโภค

เคสนางอำนวย  รอดเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ขวาง 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page