อบต.ไผ่ขวาง  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเวลา 09.00 น. และเวลา 10.00 น.ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นำชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประชุมพร้อมกัน เวลา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  เพื่อการขับเคลือนการบริหารงานในตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมแนะนำนางสาวนัยนา   อยู่นุ้ย   ข้าราชการบรรจุใหม่  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบั้ติงาน  

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page