ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นำชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประชุมพร้อมกัน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  เพื่อการขับเคลือนการบริหารงานในตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page