กองสวัสดิการสังคม 

ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
👉👉นำโดยท่านนายก อบต.ไผ่ขวาง รองนายกฯ ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ผู้ช่วยฯ พร้อมด้วย ประธานชมรมผู้สูงอายุ มอบเงิน และของอุปโภคบริโภค เคส นางลูกจันทร์ อินทร์รักษา หมู่ที่ 6

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page