1/2/62 กองสวัสดิการสังคม 
ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
👉👉นำโดยท่านนายก อบต.ไผ่ขวาง รองนายกฯ ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3
ผู้ช่วยฯ พร้อมด้วย ประธานชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบล
ไผ่ขวาง มอบเงิน และของอุปโภคบริโภค เคส นางสำลี แซ่ตั้ง หมู่ที่ 3
#อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาค(1,200)🙏🙏

 

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page