วันที่ 6 และวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลไผ่ขวาง พร้อมด้วยนางสาลี่ พรปิติภัทร ผอ.รพสต.ไผ่ขวางและนางบุญหลง ศิริวัฒนากูล ผอ.รพสต.บ้านดาน ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเวลา 13.00 น. ณ รพสต.บ้านดานและไผ่ขวาง

 

       

 

      

 

     

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page