ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นำชุมชน  หน่วยงานต่างๆ  ในพื้นที่  ประชุมพร้อมกัน เวลา 09.00 น.  

ณ อาคารหอประชุมหลังใหม่  เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารตำบลไปในทิศทางเดียวกัน

 

    

        

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page