วันที่ 21 กันยายน  2560  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้รับการตรวจ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560 

       

 

 

                    

 

 

                                   

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page