🔊 5 กันยายน 2560 🕪
กองสวัสดิการและสังคม 
นำโดยปลัด อบต.ไผ่ขวาง พร้อมด้วย ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ
รพ.สต.ไผ่ขวาง ร่วมกับ
ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่ขวาง 
ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงพร้อมมอบเงิน ของอุปโภคและบริโภค 
"เคส" (นายวิน รอดเรือง)
หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ขวาง(1,100)👏👏

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page