🔊 5 กรกฎาคม 2560 🕪
นายก อบต.ไผ่ขวาง พร้อมด้วยปลัด อบต. ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ รพ.สต.ไผ่ขวาง รพ.สต.บ้านดาน
ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่ขวาง ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ พร้อมมอบเงิน ของอุปโภคและบริโภค 
"เคส" (นายจรูญ ทองเพ็ง)  หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง (1,719)👏

👏

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page