ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางจัดโครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลไผ่ขวางโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page